Vi bygger ett enkelt hus - Del II

Vi börjar där vi sist slutade

 

Klicka på SELECT OBJECT-knappen och sedan någonstans i PERSPECTIVE-vyn.
Välj sedan POLYGON i Edit Mesh-menyn

 

Klicka nu på ena sektionen av ovansidan på huset. Titta på bilden ovan. 
Makerar du rätt ska det bli rödmakerat runt om

 

Tryck på Delete-knappen på ditt tangentbord och polygonen du nyss markerat försvinner förhoppningsvis.
Varför ta bort det som är tak tänker du säkert nu... men vi ska göra taket som ett separat objekt
och då är de oerhört onödigt att ha kvar polygoner som inte syns. Ju färre polygoner = bättre prestanda

 

Gör nu samma sak på andra sidan. Makera polygonen och tryck på delete.

 

Innan vi börjar på taket trycker vi på EDIT MESH så att inget annat är valt när vi väl vill jobba med huset igen

 

Klicka på CREATE-fliken och sedan på BOX.
Vi ska nu skapa det som blir taket

 

Dra ut en box i TOP-vyn likt bilden ovan.

 

Klicka på SELECT AND MOVE-knappen.
Skriv sedan in 0 i fälten för X och Y så att taket är centrerat över huset

 

Klicka på MODIFY-fliken.
Sedan ska vi ordna till måtten till taket. Längd 14 m, bredd 9,5 m och höjd 0,35 m
Se också till att WIDTH SEGS fortfarande står på 2

 

Högerklicka i FRONT-vyn och tryck sedan på MIN/MAX TOGGLE-knappen.
Det gör att vi bara ser Front-vyn som gör att det blir lite lättare att se det vi nu ska göra.

 

Vi ska nu flytta taket i rätt position. För muspekaren till den gula Y-pilen precis som tidigare.
Dra sedan taket uppåt.

 

Vill du kan du använda ZOOM-knappen för att zooma in och lättare se exakt placering av taket

 

Klicka återigen på drop downmenyn och lägg på modifieraren EDIT MESH

 

Klicka på + och sedan när menyn är utfälld på VERTEX

 

Slå en makering kring Vertexpunkterna till vänster, håll sedan ner CTRL (Control)-knappen
och gör samma sak på höger sida (se nedan)

 

 

För muspekaren över den gula Y-pilen igen och dra nedåt.

 

Dra tills du ser att taket har samma form som huset

 

Då är taket klart. Klicka på EDIT MESH och sedan på
MIN/MAX TOGGLE-knappen för att få tillbaka alla vyer

Nästa gång blir det texturer...