Vi bygger ett enkelt hus

 

När du startat gmax ser du ovanstående vy

 

Klicka nu på BOX (menyn där Box finns kallas för CREATE-menyn)
Dra sedan ut en figur i TOP-vyn

 

Klicka på SELECT AND MOVE-knappen, skriv sedan in 0 i rutorna för x och y.
På detta sätt centrerar vi modellen

 

Klicka på MODIFY-fliken
Nu ska vi ordna till rätt mått. Längd 13 m, bredd 8 m och höjd 2,4 m

 

Nu har modellen rätt mått.
Klicka på de två knapparna som är inringade för att få den inzoomning du vill ha på modellerna

 

För att kunna göra taket längre fram på rätt sätt ska vi öka på WIDTH SEGS till 2
Högerklicka sedan på ordet PERSPECTIVE i just Prespectivevyn

 

Välj EDGED FACES. Som du nu kan se i prespektivvyn så är huset uppdelat i 2 sektioner

 

Nu ska vi lägga till en modifierare.
Klicka så att drop down-menyn kommer fram och klicka sedan på EDIT MESH

 

Klicka nu på + framför EDIT MESH så att edit mesh-menyn kommer fram
Välj VERTEX, som du nu ser kommer det fram massa blå punkter som man nu kan göra en rad olika saker med

 

Klicka på SELECT AND MOVE och tryck sedan någonstans i FRONT-vyn så att den blir aktiv. Makera sedan punkten på bilden. Gör på så sätt att du "slår en rektangel" omkring punkten (se bild nedan)

 

För muspekaren över den gula Y-pilen, musmakören kommer då ändra utsende till ett kors likt denna bild
Håll inne vänster musknapp och dra uppåt.

 

Nu borde du fått till något som ser ut som på bilden ovan.
Skulle något gå galet kan du alltid ångra dig genom att trycka CTRL+Z en eller flera gånger

 

Detta var en mycket enkel grund till ett hus. Fortsättning följer där vi ska lära oss att göra ett nytt tak samt att sätta textur på huset

Frågor kring 3d-modellering kan ställas på respektive 3d-forum för msts & trainz