Svenska 3D-Tåg - Forum

Svenska 3D-Tåg - Forum (http://www.e-buzz.se/forum/index.php)
-   3D-design - DTG - Train Sim World (http://www.e-buzz.se/forum/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Modernisering av svenskt signalpaket (http://www.e-buzz.se/forum/showthread.php?t=37550)

ADDE 2020-04-19 21:50

Modernisering av svenskt signalpaket
 
1 bifogad(e) fil(er)
Hej! Jobbar på att organisera namnen och filstrukturen av alla signalskyltar. De kommer vara nya skyltar/dubletter som ska organiseras i egna mappar och med bättre översikt.

Jag får också in nya funktioner i skyltarna. En moderniserad script för svenska övergångar är i pipeline, men just nu jobbar jag på länkade ljudsignalstavlor, en ny funktion som introducerades för inte så länge sedan...

Problemet är att tavlorna är bak-o-fram. Om jag hittar en lösning så de visas åt rätt håll så släpper jag en beta.

ADDE 2020-04-20 22:33

Hittar ingen lösning. Släpper kodsnutten här, så får nån kika och se om ni hittar en lösning på hur man roterar...

HTML-kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cBlueprintLoader xmlns:d="http://www.kuju.com/TnT/2003/Delta" d:version="1.0">
        <Blueprint>
                <cWhistleSignBlueprint>
                        <Name d:type="cDeltaString">Whistle_Sign_Interactive</Name>
                        <BrowseInformation>
                                <iBrowseableBlueprint-cBrowseInformation>
                                        <DisplayName>
                                                <Localisation-cUserLocalisedString>
                                                        <English d:type="cDeltaString">SE sign Ljudsignaltavla 2 (Länkad)</English>
                                                        <French d:type="cDeltaString"></French>
                                                        <Italian d:type="cDeltaString"></Italian>
                                                        <German d:type="cDeltaString"></German>
                                                        <Spanish d:type="cDeltaString"></Spanish>
                                                        <Dutch d:type="cDeltaString"></Dutch>
                                                        <Polish d:type="cDeltaString"></Polish>
                                                        <Russian d:type="cDeltaString"></Russian>
                                                        <Other/>
                                                        <Key d:type="cDeltaString"></Key>
                                                </Localisation-cUserLocalisedString>
                                        </DisplayName>
                                        <Description>
                                                <Localisation-cUserLocalisedString>
                                                        <English d:type="cDeltaString"></English>
                                                        <French d:type="cDeltaString"></French>
                                                        <Italian d:type="cDeltaString"></Italian>
                                                        <German d:type="cDeltaString"></German>
                                                        <Spanish d:type="cDeltaString"></Spanish>
                                                        <Dutch d:type="cDeltaString"></Dutch>
                                                        <Polish d:type="cDeltaString"></Polish>
                                                        <Russian d:type="cDeltaString"></Russian>
                                                        <Other/>
                                                        <Key d:type="cDeltaString"></Key>
                                                </Localisation-cUserLocalisedString>
                                        </Description>
                                        <Category d:type="cDeltaString">eTrackInfrastructure</Category>
                                        <ValidInScenarios d:type="cDeltaString">eTrue</ValidInScenarios>
                                </iBrowseableBlueprint-cBrowseInformation>
                        </BrowseInformation>
                        <Posori>
                                <cPosOriBlueprint/>
                        </Posori>
                        <Scenery>
                                <cSceneryRenderBlueprint>
                                        <PrimaryNamedTextureSet>
                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        <BlueprintSetID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        <Provider d:type="cDeltaString"></Provider>
                                                                        <Product d:type="cDeltaString"></Product>
                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                        </BlueprintSetID>
                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID>
                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                        </PrimaryNamedTextureSet>
                                        <SecondaryNamedTextureSet>
                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        <BlueprintSetID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        <Provider d:type="cDeltaString">newS</Provider>
                                                                        <Product d:type="cDeltaString">sweden</Product>
                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                        </BlueprintSetID>
                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID>
                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                        </SecondaryNamedTextureSet>
                                        <GeometryID d:type="cDeltaString">newS\sweden\RailNetwork\signs\[00]sign-hupen02</GeometryID>
                                        <CollisionGeometryID d:type="cDeltaString"></CollisionGeometryID>
                                        <Pickable d:type="cDeltaString">eTrue</Pickable>
                                        <CastsShadows d:type="cDeltaString">eTrue</CastsShadows>
                                        <ShadowType d:type="cDeltaString">eShadowType_Blobby</ShadowType>
                                        <ViewType d:type="cDeltaString">ExternalView</ViewType>
                                        <Palettised d:type="cDeltaString">eFalse</Palettised>
                                        <Palette0Index d:type="sInt32">-1</Palette0Index>
                                        <Palette1Index d:type="sInt32">-1</Palette1Index>
                                        <Palette2Index d:type="sInt32">-1</Palette2Index>
                                        <HeatHaze/>
                                        <TexText/>
                                        <ProjectedLightElement/>
                                        <Instancable d:type="bool">0</Instancable>
                                        <DetailLevelGenerationRange>
                                                <cSceneryRenderBlueprint-sDetailLevelGenerationRange>
                                                        <HighestLevel_1isHighest d:type="sInt32">1</HighestLevel_1isHighest>
                                                        <LowestLevel_10isLowest d:type="sInt32">10</LowestLevel_10isLowest>
                                                </cSceneryRenderBlueprint-sDetailLevelGenerationRange>
                                        </DetailLevelGenerationRange>
                                </cSceneryRenderBlueprint>
                        </Scenery>
                        <WhistleSign>
                                <cWhistleSignComponentBlueprint/>
                        </WhistleSign>
                        <Container>
                                <cEntityContainerBlueprint>
                                        <TrackTerrainInEditor d:type="bool">2</TrackTerrainInEditor>
                                        <Children/>
                                </cEntityContainerBlueprint>
                        </Container>
                </cWhistleSignBlueprint>
        </Blueprint>
</cBlueprintLoader>


ADDE 2020-04-20 22:35

SIgnal på stolpe
 
1 bifogad(e) fil(er)
Försöker även få en H3:a att sitta på en stolpe, men får bara fram stolpen, se bild.

Källkod:

HTML-kod:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cBlueprintLoader xmlns:d="http://www.kuju.com/TnT/2003/Delta" d:version="1.0">
        <Blueprint>
                <cSignalBlueprint>
                        <Name d:type="cDeltaString">SEV2 H3 DV4</Name>
                        <BrowseInformation>
                                <iBrowseableBlueprint-cBrowseInformation>
                                        <DisplayName>
                                                <Localisation-cUserLocalisedString>
                                                        <English d:type="cDeltaString">SEV2 H3 DV4</English>
                                                        <French d:type="cDeltaString"></French>
                                                        <Italian d:type="cDeltaString"></Italian>
                                                        <German d:type="cDeltaString"></German>
                                                        <Spanish d:type="cDeltaString"></Spanish>
                                                        <Dutch d:type="cDeltaString"></Dutch>
                                                        <Polish d:type="cDeltaString"></Polish>
                                                        <Russian d:type="cDeltaString"></Russian>
                                                        <Other/>
                                                        <Key d:type="cDeltaString"></Key>
                                                </Localisation-cUserLocalisedString>
                                        </DisplayName>
                                        <Description>
                                                <Localisation-cUserLocalisedString>
                                                        <English d:type="cDeltaString"></English>
                                                        <French d:type="cDeltaString"></French>
                                                        <Italian d:type="cDeltaString"></Italian>
                                                        <German d:type="cDeltaString"></German>
                                                        <Spanish d:type="cDeltaString"></Spanish>
                                                        <Dutch d:type="cDeltaString"></Dutch>
                                                        <Polish d:type="cDeltaString"></Polish>
                                                        <Russian d:type="cDeltaString"></Russian>
                                                        <Other/>
                                                        <Key d:type="cDeltaString"></Key>
                                                </Localisation-cUserLocalisedString>
                                        </Description>
                                        <Category d:type="cDeltaString">eTrackInfrastructure</Category>
                                        <ValidInScenarios d:type="cDeltaString">eFalse</ValidInScenarios>
                                </iBrowseableBlueprint-cBrowseInformation>
                        </BrowseInformation>
                        <_posori>
                                <cPosOriBlueprint/>
                        </_posori>
                        <_object>
                                <cSceneryRenderBlueprint>
                                        <PrimaryNamedTextureSet>
                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        <BlueprintSetID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        <Provider d:type="cDeltaString">RSC</Provider>
                                                                        <Product d:type="cDeltaString">UKLEDsignals01</Product>
                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                        </BlueprintSetID>
                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString">RailNetwork\Signals\Characters\Pro Signal Chars.xml</BlueprintID>
                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                        </PrimaryNamedTextureSet>
                                        <SecondaryNamedTextureSet>
                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        <BlueprintSetID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        <Provider d:type="cDeltaString">newS</Provider>
                                                                        <Product d:type="cDeltaString">sweden</Product>
                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                        </BlueprintSetID>
                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString"></BlueprintID>
                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                        </SecondaryNamedTextureSet>
                                        <GeometryID d:type="cDeltaString">newS\sweden\RailNetwork\signals\shapes\[00]signal-post01</GeometryID>
                                        <CollisionGeometryID d:type="cDeltaString"></CollisionGeometryID>
                                        <Pickable d:type="cDeltaString">eTrue</Pickable>
                                        <CastsShadows d:type="cDeltaString">eTrue</CastsShadows>
                                        <ShadowType d:type="cDeltaString">eShadowType_None</ShadowType>
                                        <ViewType d:type="cDeltaString">ExternalView</ViewType>
                                        <HeatHaze/>
                                        <TexText/>
                                        <ProjectedLightElement/>
                                        <Instancable d:type="bool">0</Instancable>
                                        <DetailLevelGenerationRange>
                                                <cSceneryRenderBlueprint-sDetailLevelGenerationRange>
                                                        <HighestLevel_1isHighest d:type="sInt32">10</HighestLevel_1isHighest>
                                                        <LowestLevel_10isLowest d:type="sInt32">10</LowestLevel_10isLowest>
                                                </cSceneryRenderBlueprint-sDetailLevelGenerationRange>
                                        </DetailLevelGenerationRange>
                                </cSceneryRenderBlueprint>
                        </_object>
                        <_signal>
                                <cSignalComponentBlueprint>
                                        <NumberOfTrackLinks d:type="sUInt32">3</NumberOfTrackLinks>
                                        <Stopping d:type="cDeltaString">eTrue</Stopping>
                                        <JunctionSignalType d:type="cDeltaString">eJunctionTypeNone</JunctionSignalType>
                                        <ControlMode d:type="cDeltaString">eControlModeControlledCallOn</ControlMode>
                                </cSignalComponentBlueprint>
                        </_signal>
                        <_script>
                                <cScriptComponentBlueprint>
                                        <Name d:type="cDeltaString">newS\sweden\RailNetwork\signals\scripts\SE H3 Signal</Name>
                                </cScriptComponentBlueprint>
                        </_script>
                        <_container>
                                <cEntityContainerBlueprint>
                                        <TrackTerrainInEditor d:type="bool">0</TrackTerrainInEditor>
                                        <Children>
                                                <cEntityContainerBlueprint-sChild d:id="56372736">
                                                        <ChildName d:type="cDeltaString">Callon Indicator</ChildName>
                                                        <BlueprintID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                                        <BlueprintSetID>
                                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                                        <Provider d:type="cDeltaString">newS</Provider>
                                                                                        <Product d:type="cDeltaString">sweden</Product>
                                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        </BlueprintSetID>
                                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString">KMW\Sweden\RailNetwork\SE-H3 Signal.xml</BlueprintID>
                                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        </BlueprintID>
                                                        <Matrix>
                                                                <cHcRMatrix4x4>
                                                                        <Element>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000080F4BF8CBF" d:precision="string">-0.014038</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000008023530940" d:precision="string">3.1656</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000A002609CBF" d:precision="string">-0.02771</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                        </Element>
                                                                </cHcRMatrix4x4>
                                                        </Matrix>
                                                        <ParentNodeName d:type="cDeltaString"></ParentNodeName>
                                                </cEntityContainerBlueprint-sChild>
                                                <cEntityContainerBlueprint-sChild d:id="56370176">
                                                        <ChildName d:type="cDeltaString">4 Aspect Signal Head</ChildName>
                                                        <BlueprintID>
                                                                <iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                                        <BlueprintSetID>
                                                                                <iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                                        <Provider d:type="cDeltaString">newS</Provider>
                                                                                        <Product d:type="cDeltaString">sweden</Product>
                                                                                </iBlueprintLibrary-cBlueprintSetID>
                                                                        </BlueprintSetID>
                                                                        <BlueprintID d:type="cDeltaString">newS\sweden\RailNetwork\signals\SE-H3 Signal.xml</BlueprintID>
                                                                </iBlueprintLibrary-cAbsoluteBlueprintID>
                                                        </BlueprintID>
                                                        <Matrix>
                                                                <cHcRMatrix4x4>
                                                                        <Element>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="0000000000000000" d:precision="string">0</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="00000040E141833F" d:precision="string">0.009403</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000008E021040" d:precision="string">4.00249</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000009A41C43F" d:precision="string">0.158252</e>
                                                                                <e d:type="sFloat32" d:alt_encoding="000000000000F03F" d:precision="string">1</e>
                                                                        </Element>
                                                                </cHcRMatrix4x4>
                                                        </Matrix>
                                                        <ParentNodeName d:type="cDeltaString"></ParentNodeName>
                                                </cEntityContainerBlueprint-sChild>
                                        </Children>
                                </cEntityContainerBlueprint>
                        </_container>
                </cSignalBlueprint>
        </Blueprint>
</cBlueprintLoader>


ADDE 2020-04-28 17:22

1 bifogad(e) fil(er)
JJust nu försöker jag få om de svenska bommarna kan fungera som ett gruppobjekt. DTGs rutter har det så, men det var inte lätt som att "klippa o klistra".

Objekterna står där, men de är statiska. Bommarna är ännu värre då de är i 2 delar i sin tur...

ADDE 2020-04-28 21:19

2 bifogad(e) fil(er)
Jag har nu lyckats ta fram en signal som sitter färdigt på sin stolpe och bara fungerar!

Underbart!

Räkna med ett första paket med färdiga signaler på stolpar och brackets inom kort! Blir nog H2-H5 och end signal som första paket

Hgv 2020-04-28 22:07

Smidigt! :tumme_upp:

Totte 2020-04-28 23:13

Smidigt tycker jag också!:tumupp: Det skulle ha varit så för länge sen.;)

ADDE 2020-04-29 03:27

2 bifogad(e) fil(er)
Delmål 2 avklarat: att rotera child objects!

Säg till här i tråden vilka skyltkombinationer ni vill ha så fixar jag det. Men:
Jag kan endast ha 1 länkad objekt och dess orientering kan jag inte rubba på. (T.ex. 1 huvudsignal och 1 dvärgsignal får jag inte ihop just nu).
Jag kollar vidare på det i framtiden. Men alla statiska objekt kan jag få med.

Visa gärna exempel när ni beställer, och berätta gärna vilken bana eller projekt det ska gå till (Det är för Provider/Product, t.ex. SummerADDE/Trollhättan)

ADDE 2020-04-29 17:16

1 bifogad(e) fil(er)
Ser det här korekt ut?

(Notera att swf 15 är ett separat objekt, och ett exempel)

Hgv 2020-04-30 18:25

Tror du att du kan få DV4-signalen att sitta ihop med stolpe och märkskylt (SE sign xxxx-small)?

ADDE 2020-04-30 18:33

Citat:

Ursprungligen postat av Hgv (Inlägg 317119)
Tror du att du kan få DV4-signalen att sitta ihop med stolpe och märkskylt (SE sign xxxx-small)?

Inte just nu, men undersöker hela tiden...

Signaler och mileposts får jag inte att fungera som child objects. Kollar jag på hur DTG har gjort så autofylls de med sth 1 och sth 2 av nån anledning...

Hgv 2020-04-30 18:46

Jag håller tummarna! Just växlingsdvärg färdig med stolpe och skylt vore väldigt användbart. De har ju bara siffror på skylten så samma skylt kan användas till i princip alla signaler, om det nu går att få ihop det.

ADDE 2020-04-30 18:51

Jo, det är min nästa utmaning.

Hade scruptet kunnat funka så signalerna fungerar som child objects (likt ukledsignals/ukpro) så hade det underlättat enormt.

jorgen3 2020-04-30 20:11

Citat:

Ursprungligen postat av ADDE (Inlägg 317087)
Ser det här korekt ut?

(Notera att swf 15 är ett separat objekt, och ett exempel)

Tycker det ser bra ut.
Tavlan där under skulle du kunna slopa, den används nästan aldrig nu på nyare driftplatser.
Den betyder att föraren måste vara uppmärksam att blink skenen kan sluta blinka och då blir det ju ett grönt. Så ett grönt betyder då kör vänta stopp (när fsi tavlan finns där).
Nu för tiden har ställverken koll om lamporna är hela och då antingen gör den restriktiv eller stopp i signalen

ADDE 2020-04-30 23:09

1 bifogad(e) fil(er)
Idag funderade jag på om jag skulle modda godsvagnar eller bygga lite på Nynäsbanan... Inget av det blev av för jag sov knappt inatt och blev inte produktiv i någon front...

Men klämde till inte i slutet och kollade på texturer... Testade att lägga till SADs ballasttextur på newS spår med lyckat resultat!

En bra början iaf! :godnatt:


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:29.

Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
© Svenska 3D-Tåg 2001-2009